BGM

BGM Slim Washi Tape - Basic WaffleBGM Slim Washi Tape - Basic Waffle

5mm x 5m 

  • gold foil details